Aktualności - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

60 lat prasoznawstwa w Polsce
Dorobek naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych”
w perspektywie krajowej i międzynarodowej
 
Kraków, 26-27 listopada 2015
 
W związku ze zbliżającym się jubileuszem 60-lecia krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych oraz minionym już jubileuszem 55-lecia „Zeszytów Prasoznawczych” pragniemy przypomnieć i omówić wkład OBP i „Zeszytów Prasoznawczych” w rozwój instytucjonalny polskiego medioznawstwa.
Szukamy więc odpowiedzi na pytanie, jak dorobek OBP promieniował na inne ośrodki badawcze krajowe i zagraniczne (na Wschodzie i Zachodzie) oraz co krakowski Ośrodek zawdzięcza innym placówkom naukowym.
Nie chcemy jednak zajmować się wyłącznie przeszłością, lecz także podjąć współczesne zagadnienia  teoretyczne i metodologiczne medioznawstwa oraz perspektywy rozwoju prasy w dobie mediów  cyfrowych. Stąd program konferencji uwzględnia zarówno część historyczną
 
    • instytucjonalny rozwój prasoznawstwa w Polsce i Europie;
    • przepływ idei ponad granicami i ponad „żelazną kurtyną” (do roku 1990);
 
jak i współczesne zagadnienia medioznawstwa:
 
    • założenia teoretyczne i metodologiczne a praktyka badań medioznawczych wczoraj i dziś;
    • prasa w czasach cyfryzacji i mediów sieciowych.
 
Konferencja ma dwie odsłony
 
W pierwszym dniu (czwartek, 26 listopada po południu) odbędzie się tylko Sesja jubileuszowa (Benefis OBP, z udziałem  zaproszonych gości honorowych) oraz wieczorny  bankiet wydany przez Prezydenta M. Krakowa, prof. zw. dra hab.  Jacka Majchrowskiego
Natomiast merytoryczne obrady w czterech wymienionych grupach tematycznych odbędą się w piątek, 27 listopada 2015.
Dorobek konferencji (referaty, komunikaty) zostanie opublikowany w recenzowanej monografii  oraz w „Zeszytach Prasoznawczych”. Natomiast wszystkie materiały umieścimy (za zgodą autorów)  na stronie Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ.
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu konferencyjnym do dnia 30 września 2015 roku na adres podany na w/w formularzu. Na formularzu znajdują się też wszystkie niezbędne informacje dotyczące terminów i opłaty konferencyjnej
 
Na stronie internetowej http://www.pm.media.uj.edu.pl/60-lat-prasoznawstwa-w-polsce  sukcesywnie będziemy zamieszczać wszelkie aktualne informacje, także dotyczące potwierdzonych zgłoszeń zaproszonych gości zagranicznych. 

 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
 
 
Dr Paweł Płaneta
Dr hab. Ryszard Filas
Prof. zw. dr hab. Maciej Kawka
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego