Anglojęzyczne streszczenia - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Anglojęzyczne streszczenia

Raport o zawartości „ZP”
Tematyka w świetle rezultatów analizy zawartości abstraktów  na łamach„Zeszytów Prasoznawczych”.

Analiza zawartości „Zeszytów Prasoznawczych” objęła streszczenia artykułów, rozpraw i materiałów opublikowanych na łamach kwartalnika w latach 1960–2013. Jednostką analizy był akapit, czyli skończona myśl, wątek tekstu. Materiał badawczy to 5721 akapitów, a klucz kategoryzacyjny obejmował blisko 300 kategorii.

Kategorią o najwyższym zasięgu jest (1) PRASA (36%), a w dalszej kolejności znajdują się: (2) POLSKA (29%), (3) ARTYKUŁ (26%), (4) IDEOLOGIA (DOKTRYNA) DOKTRYNA POLITYCZNA [*] (22%), (5) EKONOMIA (GOSPODARKA), kategoria INNE KRAJE [**] (21%), (6) AUTOR (ogólnie) (20%), (7) BADANIA (20%), (8) EFEKTY (SKUTKI) (19%), (9) TRANSFORMACJA/ZMIANA (19%), (10) PUBLIKACJA (18%), (11) ORGANIZACJA/INSTYTUCJA (17%) (12) GAZETA/DZIENIK (17%), (13) MEDIUM/MEDIA (17%), (14) SPOŁECZEŃSTWO (16%), (15) PRACA/PROFESJONALIZM (16%), (16) POLITYKA (ogólnie) (16%), (17) JĘZYK (15%), (18) DZIENNIKARZ/DZIENNIKARZE (15%), (19) ANALIZA (15%), (20) NAUKA (14%).


W zestawieniu pominięto kategorie grupujące wyrazy posiłkowe. Przykładem niech tu będą kategorie zawierające odwołania do CZASU (ogólnie) (32%), a także kategoria CZAS (teraźniejszość) (20%). W rankingu nie ujęto też na przykład kategorii WSKAZYWAĆ/DOTYCZYĆ (zasięg – 21%). Słownik tej kategorii zawiera wyrazy, które pełnią w tekście streszczenia funkcje pomocnicze i występują w typowych dla abstraktów sformułowaniach ‘artykuł dotyczy (…)’, ‘tekst odnosi się do (…)’. Zdecydowano się jednak umieścić tę kategorię w kluczu, jako element kontrolny jego poprawności, a wysoki zasięg łączny kategorii DOTYCZYĆ/WSKAZYWAĆ jest zgodny z oczekiwaniami. Nie uwzględniono też kategorii TEMAT/PROBLEMATYKA (14%).

[*] Kategoria obejmuje odniesienia do konkretnych ideologii i doktryn politycznych np. ‘marksizm’, ‘komunizm’, ‘liberalizm’ itp.
 
[**] Słownik tej kategorii obejmuje nazwy wszystkich krajów i narodowości poza USA, Rosją/ZSRR i Niemcami.
 
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego