Archiwum OBP - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Archiwum OBP

Wybrane raporty badawcze OBP z lat 90. XX wieku

 • 499. GRZYBCZAK Jarosław: Czytelnictwo prasy treści ogólnej na wsi (przyczyny regresu) (1989)
 • 500. KUNDA Bogusław Sławomir: Proces komunikacji społecznej a integracja kulturowa społeczeństwa. Wariant polski (1989)
 • 501. BAJKA Zbigniew: Prasopodobne wydawnictwa jednorazowe w latach 80-tych (1989)
 • 502. PISAREK Walery: Obce kultury narodowe w świadomości Polaków (1989)
 • 503. NOWICKI Stanisław: Polska i Polacy - stan nastrojów społecznych w sto dni po wyborach (1989)
 • 504. BAJKA Zbigniew:  Rzeczpospolita w opiniach swoich odbiorców (1989)
 • 505. SIWEK Henryk: Mikrokomputer pomocnikiem dziennikarza i redakcji (1989)
 • 506. PAWŁOWSKI Maciej: Ilustracyjność dzienników i tygodników wojewódzkich (1989)
 • 507. FILAS Ryszard: Wartość merytoryczna i edytorska polskiej prasy rolniczej (1989)
 • 508. DZIKI Sylwester: Czasopiśmiennictwo wiejskie i rolnicze. Zestawienie tytułów (1989)
 • 509. NOWICKI Stanisław: Środki masowego przekazu jako czynnik rozbudzający aspiracje oświatowe i potrzeby kulturalne mieszkańców wsi (1989)
 • 510. KOŁODZIEJ Jacek: Czynniki atrakcyjności (1989)
 • 511. BAJKA Zbigniew: Wartość merytoryczno-edytorska czasopism fachowych wydawanych dla potrzeb praktyki rolniczej (1989)
 • 512. ZAGRODNIKOWA Alicja: Słownictwo i frazeologia okresu przemian w Polsce - rok 1988. Badania pól pojęciowych (1989)
 • 513. SIWEK Henryk: Charakterystyka publiczności Polityki  (badania z końca 1989 r.) (1989)
 • 514. FILAS Ryszard: Czytelnictwo prasy wyznaniowej na tle wzorów zachowań religijnych (1990)
 • 515. ZAGRODNIKOWA Alicja: Słownictwo i frazeologia w publicystyce prasowej lat 80. (1990)
 • 516. FIUT Ignacy S., KUNDA Bolesław S.: Geopolityczny obraz świata w wybranych tytułach okresu przejściowego (1990)
 • 517. FILAS Ryszard: Prasa polska w procesie przemian 1989-1991 (przebudowa oferty i zmiany w odbiorze) (1991)
 • 518. KUNDA Bogusław S.: Wzory życia codziennego w prasie katolickiej: 1952-1989 (1991)
 • 519. Struktura publiczności prasowej 16 tytułów (1991)
 • 520. ZAGRODNIKOWA Alicja: Słownictwo i frazeologia okresu przemian w Polsce (1991)
 • 521. FILAS Ryszard: Czytelnictwo gazet i czasopism w Polsce u progu lat 90. (1991)
 • 522. KOŁODZIEJ Jacek: Wybory prezydenckie 1990 w prasie codziennej (1991)
 • 523. ZAGRODNIKOWA Alicja: Słownictwo i frazeologia w Gazecie Wyborczej, Trybunie Tygodniku Solidarność (I - III 1991) (1992)
 • 524. PISAREK Walery: O nowomowie inaczej (1992)
 • 525. FILAS Ryszard: Tygodnik Antena i jego czytelnicy ... (1992)
 • 526. BAJKA Zbigniew: Lecteurs de Rzeczpospolita (1992)
 • 527. FILAS Ryszard: Przegląd Tygodniowy i jego publiczność (1991 - 1992) (1992)
 • 528. GRZYBCZAK Jarosław: Publiczność Sztandaru Młodych na tle publiczności dzienników ogólnopolskich w 1992 r. (1992)
 • 529. NOWICKI Stanisław: Społeczne uwarunkowania i opinie na temat funkcjonowania kasyn w Polsce (1992)
 • 530. SIWEK Henryk: Publiczność Gazety Wyborczej na tle publiczności dzienników ogólnopolskich w 1992 r. (1992)
 • 531. BAJKA Zbigniew: Tygodnik Nie na rynku prasowym Polski (1993)
 • 532. BAJKA Zbigniew: Udział kapitału zagranicznego w polskiej prasie. Główni polscy wydawcy prasowi ... (1993)
 • 533. FILAS Ryszard: Charakterystyka publiczności miesięcznika Kobieta i Styl (1993)
 • 534. FILAS Ryszard: Gazeta Wyborcza w rejonie krakowskim i jej publiczność (1993)
 • 535. NOWICKI Stanisław: Popularność i wpływy OTV Katowice (1993)
 • 536. GRZYBCZAK Jarosław: Dziennik Beskidzki w opiniach czytelników (1993)
 • 537. GRZYBCZAK Jarosław: Sztandar Młodych , czytelnicy i pozycja pisma na rynku prasowym (1993)
 • 538. NOWICKI Stanisław: Polityka, czytelnicy i pozycja pisma na rynku prasowym (1993)
 • 539. FILAS Ryszard: Express Wieczorny na rynku prasowym na tle innych dzienników ogólnopolskich (1993)
 • 540. FILAS Ryszard: Super Express, czytelnicy i pozycja na rynku prasowym na tle innych dzienników ogólnopolskich (1993)
 • 541. FILAS Ryszard: Słowo - Dziennik Katolicki, czytelnicy i pozycja pisma na rynku na tle innych dzienników ogólnopolskich (1993)
 • 542. GRZYBCZAK Jarosław: Super Skandale bez Kurtyny, czytelnicy i pozycja pisma na rynku prasowym (1993)
 • 543. NOWICKI Stanisław: Tygodnik Wprost - jego czytelnicy i pozycja na rynku prasowym (1993)
 • 544. FILAS Ryszard: Tygodnik Kobieta i Życie oraz miesięcznik Pani - ich czytelnicy i pozycja na rynku prasowym na tle innych pism adresowanych do kobiet (1993)
 • 545. FILAS Ryszard: Tygodnik Gospodyni - jego czytelnicy i pozycja na rynku prasowym na tle innych pism adresowanych do kobiet (1993)
 • 546. PRASA, RADIO i TELEWIZJA W POLSCE, wiosna-lato 1993 (1993) 
 • 547. NOWICKI Stanisław: OTV Katowice, odbiór lokalnej oferty programowej, widzowie, ich oceny i opinie programu Katowice-4 -ZIMA '93, czas wolny i budżet czasu (1993)
 • 548. NOWICKI Stanisław: Kto czyta Twój Styl, (czerwiec 1993)
 • 549. NOWICKI Stanisław: Miesięcznik Twój Styl, czytelnicy i pozycja pisma na rynku prasowym. (1993)
 • 550. PRASA, RADIO i TELEWIZJA W POLSCE, jesień-zima 1993/1994, tom I: PRASA (1994)
 • 551. PRASA, RADIO i TELEWIZJA W POLSCE, jesień-zima 1993/1994, tom II: RADIO i TELEWIZJA (1994)
 • 552. PRASA, RADIO i TELEWIZJA W POLSCE, jesień-zima 1993/1994, Aneks III: Filmy i seriale w prog. regionalnym OTV Katowice (1994)
 • 553. BAJKA Zbigniew: Telewizja Kraków ;zasięg odbioru, publiczność, zainteresowania. (1994)
 • 554. Zmiany w czytelnictwie prasy w Polsce 1991-1993, wyniki badań OBP UJ (1994)
 • 555. BAJKA Zbigniew: Tygodnik  Nie na rynku prasowym Polski (1994)
 • 556. Ekspertyza w sprawie Tygodnika Powszechnego na rynku prasowym (1994)
 • 557. PRASA, RADIO i TELEWIZJA na ŚLĄSKU; najpopularniejsze ... gazety i czasopisma oraz stacje radiowe i TV (1994)
 • 558. FILAS Ryszard: Super Express - czytelnicy i pozycja na polskim rynku prasowym (badania OBP UJ - XII 1993) (1994)
 • 559. FILAS Ryszard: Miesięcznik Pani na cenzurowanym; wyniki ankiety prasowej (1994)
 • 560. Kto czyta Politykę? (tabele wynikowe) (1994)
 • 561. FILAS Ryszard: Tygodnik Antena na tle innych magazynów telewizyjnych (1994)
 • 562. BAJKA Zbigniew: Telewizja Wrocław; zasięg odbioru, publiczność, zainteresowania (1994)
 • 563. Śląski rynek prasowy; prasa codzienna (tabele wynikowe z badań: PRASA lato 1994) (1994)
 • 564. GRZYBCZAK Jarosław: Film , czytelnicy i pozycja pisma na rynku prasowym (1994)
 • 565. GRZYBCZAK Jarosław: Preferencje czytelnicze mieszkańców Polski o cechach zakreślonych w zamówieniu tyg. Miliarder - Fortuna (1994)
 • 566. CHORĄZKI Włodzimierz: Review of independent local press in Poland in the first half of 1994, Kraków 1994 
 • 567. PRASA, RADIO i TELEWIZJA w Polsce, wiosna 1995, t. i Czytelnictwo gazet i czasopism, Kraków lipiec 1995
 • 568. PRASA, RADIO i TELEWIZJA w Polsce, wiosna 1995, t. II Odbiór radia i telewizji, Kraków wrzesień 1995
 • 569. FILAS Ryszard: Odbiór programów telewizji Łódź, raport z badań w reg. łódzkim, Kraków styczeń 1996
 • 570. POLSKA PRASA ALTERNATYWNA (TRZECIOOBIEGOWA) 1990-1995, praca zbior. Kraków 1996
 • 571. PRASA, RADIO i TELEWIZJA w Polsce, zima 1995/96, t. i Czytelnictwo gazet i czasopism, Kraków, luty 1996
 • 572. PRASA, RADIO i TELEWIZJA w Polsce, zima 1995/96, t. II ; Odbiór radia, Kraków, kwiecień 1996
 • 573. PRASA, RADIO i TELEWIZJA w Polsce, zima 1995/96, t. III; Odbiór telewizji, Kraków, kwiecień 1996
 • 574. FILAS Ryszard: Uwarunkowania poczytności  Super Expressu na Górnym Śląsku, Kraków, lipiec 1996
 • 575. NOWICKI Stanisław: SŁOWO - DZIENNIK KATOLICKI ... (opinia wydawnicza) Kraków, wrzesień 1996
 • 576. KOŁODZIEJ Jacek: FOLLOWING the WEST? ... A comparative analysis of Polish and British press, Kraków 1996
 • 577. FILAS Ryszard: Odbiór oferty programowej telewizji Łódź, Kraków, luty 1997
 • 578. FILAS Ryszard: Tygodniowe dodatki telewizyjne w Polsce 1997 Kraków, maj 1997
 • 579. FIUT Ignacy S.: Pisma literacko-artystyczne w latach 1989-96; Kraków 1997
 • 580. FIUT Ignacy S.: Obraz ochrony pracy w prasie. Kraków 1997
 • 581. BAJKA Zbigniew: Telewizja Katowice - 40 lat - .Kraków 1997
 • 582. KAJTOCH Wojciech: O języku prasy alternatywnej. Kraków 1998
 • 583. Czytelnictwo prasy w Polsce - jesień 1997
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego