Autorzy kwartalnika - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Autorzy kwartalnika

Raport o zawartości „ZP”
Czołowi autorzy publikujący na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”

Istotną częścią ilościowej analizy leksykalnej globalnej zawartości jest prezentacja czołowych autorów publikujących na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”. „Wielką piątkę” najczęściej pojawiających się autorów stanowią Walery Pisarek, Sylwester Dziki, Tomasz Goban-Klas, Paweł Dubiel oraz Irena Tetelowska. W. Pisarek pojawia się równomiernie we wszystkich okresach działalności „Zeszytów”, największa aktywność S. Dzikiego przypada na lata 80., podobnie zresztą P. Dubiela. Jeśli chodzi o I. Tetelowską to najbardziej płodny okres tej autorki stanowi faza I. W przypadku T. Gobana-Klasa sytuacja jest bardziej złożona, gdyż występuje on (jak autor) mniej więcej i na niższym poziomie zasięgów w latach 70. i 80. Od lat 90. zauważamy spadek aktywności Gobana-Klasa, który występuje na łamach „ZP” raczej jako autor cytowany, natomiast w ostatnim okresie nastąpił wzrost liczby odniesień do tego autora ze względu na wydanie jubileuszowe „Zeszytów” poświęcone T. Gobanowi-Klasowi. Ten sam mechanizm obserwujemy w przypadku S. Dzikiego w fazie 3 B. [1]


 

[1] Powyższe zestawienia należy uzupełnić o kilka informacji. Najczęściej pojawiającym się zagranicznym teoretykiem, badaczem mediów na łamach Zeszytów jest Marshall McLuhan (~350). Jeśli chodzi o twórców – dziennikarzy, redaktorów i literatów – to przodują Egon Erwin Kisch (~600), Ignacy Kraszewski (~550), Adam Mickiewicz (~400), Melchior Wańkowicz (~350), Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński (obydwaj ~300) oraz Witold Gombrowicz, Juliusz Słowacki i Mieczysław Dąbrowski (wszyscy ~250), następnie Cyprian Kamil Norwid, Henryk Sienkiewicz (~200). Inni polscy nobliści: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz (~100). Jak powszechnie wiadomo, ze znanych pisarzy byli publicystami, bądź dziennikarzami m. in.: Anczyc, Asnyk, Bandrowscy, Bohomolec, Brzozowski, Goszczyński, Gruszecki, Kalinka, Kraszewski, Lam, Libelt, Lutosławski, Miłkowski, Mochnacki, Niemcewicz, Odyniec, Orkan, Orzeszkowa, Prus, Rostworowski, Rzewuski, Siemieński, Sienkiewicz, Szujski, Świętochowski, Jędrzej Śniadecki, Trentowski, Ujejski, Witkiewicz, Zapolska, Zegadłowicz, Boy-Żeleński, Żeromski. Precyzyjne określenie obecności tych nazwisk na łamach „ZP” wymaga dalszych badań. Warto przyjrzeć się też osobom funkcjonującym w sferze politycznej na łamach „Zeszytów”, ale z wyłączeniem Lenina i Marksa, których nazwiska funkcjonują się najczęściej jako określniki doktryny politcznej: odpowiednio ~3,5 tys oraz ~2 tys. Najmocniej obecni są Jerzy Urban [Ale frekwencję tę zwiększają odniesienie także do papieża Urbana oraz Jana, Jerzego i Kazimierza] (~400), Józef Stalin (~300), Wojciech Jaruzelski (~200), Richard Nixon i Edward Gierek (~150), następnie John F. Kennedy, Jimmi Carter (~100). Ta sfera – podobnie jak w przypadku nazwisk literatów i twórców – wymaga dalszych, odrębnych badań.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego