Macedonia w prasie polskiej (2000-2007) - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Macedonia w prasie polskiej (2000-2007)

Badania OBP
Celem badań była nad rekonstrukcja struktury prasowego dyskursu o Macedonii, czyli konfiguracji bohaterów, wydarzeń, tematów i wartości obecnych w wypowiedziach dziennikarskich na temat tego kraju. Materiałem empirycznych do badań jest zbiór tekstów opublikowanych w latach 2000-2007 na łamach wybranych ogólnokrajowych dzienników (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik) oraz tygodników opinii (Polityka, Wprost).
Pierwszym poziomem analizy wykonanej na potrzeby tych badań była analiza leksykalna korpusów tekstowych.
Kolejny poziom opisywanych badań to komputerowa analiza zawartości, w której badano – na podstawie listy frekwencyjnej – kluczowe elemente warstwy aksjologicznej dyskursu o Macedonii, najważniejsze tematy przekazów (przenoszące ‘globalne znaczenie dyskursu’, określające jego całościową (makro-) koherencję) oraz zbiorowych i indywidualnych bohaterów wydarzeń
W ostatnim etapie badań wykonano pomiary statystyczne posługując się technikami wnioskowania wielowymiarowego, np.analizą skupień oraz analizą czynnikową.
W wyniku wykonanynch analiz zredukowano obraz całości do ośmiu czynników, które decydują o tym, że poszczególne, szczegółowe kategorie analizy są ze sobą mocno związane, mają tendencję do współwystępowania i tworzą tym samym łatwo rozpoznawalną w badanych tekstach konfigurację wartości (antywartości), tematów, bohaterów i politycznych aktorów. 
  • Najmocniejszy (I) spośród wszystkich wyodrębnionych czynników – nazwijmy go czynnikiem ‘militarnym’ odnoszącym się do walki z albańską rebelią. 
  • Kolejnym (II) czynnikiem łączącym kategorie analizy jest czynnik ‘cywilizacyjny’, który udowadnia, że aby zrozumieć złożoność sytuacji współczesnej sytuacji w Macedonii należy sięgać do tradycji, kultury i religii Bałkanów. Wyrazisty i mocno nacechowany aksjologicznie jest czynnik (III), który można określić mianem czynnika ‘jugosłowiańskiego’ świadczący o tym, że obraz Macedonii w polskiej prasie niejednokrotnie kształtowano w kontekście wydarzeń związanych z rozpadem Jugosławii i konsekwencji tego procesu. 
  • IV czynnikiem odzwierciedlającym obszerny nurt prasowego dyskursu o Macedonii jest czynnik ‘polityczny’, w którym znajdują się liczne kategorie odnoszące się do aspektu wewnętrznego, ilustrujące macedońską drogę do porozumienia i stabilizacji.
  • Z kolei grupa kategorii współwystępujących w czynniku (V) – ‘dyplomatycznym’ – łączy kategorie odnoszące się do reakcji (i działań) świata (wspólnoty międzynarodowej) przeciwko przemocy w Macedonii. 
  • Następny (VI) czynnik – ‘humanitarny’ – grupuje kategorie budujące opowieść o zwykłych ludziach jako ofiarach wojny. 
  • Obszerny nurt dyskursu zidentyfikowano też na podstawie czynnika (VII), który można nazwać ‘transformacyjnym’ a który grupuje kategorie odnoszące się do reform społecznych, politycznych i ekonomicznych w regionie na drodze do integracji z UE. 
  • Ostatnią grupę kategorii połączył czynnik (VIII), nazwijmy go ‘medialnym’, który oddaje główne obszary zainteresowania globalnych środków masowego przekazu sytuacją w Macedonii.
Pełna wersja raportu  jest dostępna  w archiwum OBP
Oprac. P. Płaneta

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego