Polska na łamach „New York Times” (1989-2009) - OŚRODEK BADAŃ PRASOZNAWCZYCH

Przejdź do treści

Menu główne:

Polska na łamach „New York Times” (1989-2009)

Badania OBP
Fragment z raportu z badań

{...}

Dla naszkicowania mapy dyskursu o Polsce na łamach dziennika „New York Times” zaplanowano następująca procedurę. 

Poszczególne jednostki analizy (akapity) zostały poddany specyficznej procedurze, która bierze pod uwagę zarówno frekwencję pojawiania się określonych kategorii (w każdym z badanych akapitów), jak i ich współwystępowanie w otoczeniu innych kategorii (lub związków kategorii). 

Wielostopniowa procedura doprowadziła do skonstruowania mapy ilustrującej ogólny porządek dyskursu uformowanego z przekazów nowojorskiego dziennika o Polsce w latach 1989-2009. 

Przedstawiony schemat należy traktować jak mapę, która zawiera konfigurację kategorii: bliskie sąsiedztwo poszczególnych kategorii oznacza tendencję do ich współwystępowania w badanym korpusie tekstów. Z kolei powierzchnia poszczególnych obszarów na mapie informuje o tym, jak licznie w badanym korpusie dany związek kategorii był reprezentowany. 


Pełna wersja raportu  jest dostępna  w archiwum OBP
Oprac. P. Płaneta, M. Słowik
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego